ลมพัดบ้านพัง

ภัยหนาวกระทบหนัก ลมหนาวพัดแรง บ้านเรือนพังเสียหาย!

ภัยหนาวกระทบหนัก ทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ ลมหนาวพัดแรง ทำบ้านเรือนพังเสียหาย