ลม.ไฟฟ้า

เร่งตรวจที่ดิน ส.ป.ก.ชัยภูมิ-โคราช หลังพบให้เช่าทำกังหันลมไฟฟ้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งตรวจที่ดิน ส.ป.ก.ชัยภูมิ-โคราช หลังพบให้เช่าทำกังหันลมไฟฟ้า