ลวนลามคนไข้

สั่งพักงานบุรุษพยาบาลหื่นขณะเจ้าตัวบอกไม่ได้ทำ (มีคลิป)

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (อ้อมน้อย) ชี้แจงเหตุลวนลามคนไข้ สั่งพักงานบุรุษพยาบาลโดยไม่มีกำหนด พร้อมตั้งคณะกรรมสอบสวนข้อเท็จจริง ข […]