ลวนลามเด็กนักเรียนชั้นประถม

ดำเนินคดีแล้ว ครู จ.พะเยา ลวนลามเด็กประถมฯ

ชัดแล้วครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา ลวนลามเด็กนักเรียนชั้นประถมฯ 18 คน ถูกดำเนินคดีในชั้นศาล