ลวรณ แสงสนิ

เผย 10 กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ อดรับเงินเยียวยา โควิด19 จาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ในส่วนของผู้ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ รับเงินเยียวยา โควิด19 จากเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ