ลอยกระทงรอบโบสถ์

สุดแปลกไม่เหมือนใคร วัดชัยนาทจัดประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์

ชาวบ้าน เล่าว่า สาเหตุที่วัดวังเคียนมีประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ก็เนื่องจาก วัดวังเคียนมักจะประสบภาวะน้ำในลำคลองมีน้อย ในช่วงลอยกระทงมาเกือบทุกปี ทำให้กา […]