ลอยอืด

พบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่ม!! ล่าสุดเป็นท่อนขาข้างขวา

เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มที่คลองแสนแสบ คราวนี้เป็นชิ้นส่วนอวัยวะท่อนขาขวา เจ้าหน้าที่เชื่อ เป็นชิ้นส่วนของชายครึ่งท่อนที่เจอเมื่อวานและเมื่อเช้ […]