ลักลอบขนไม้พะยูง

เก๋งไฟไหม้ ผงะ!พบไม้พะยูงเต็มรถ

เก๋งไฟไหม้บนผาเสวย ตรวจสอบภายในรถกลับพบไม้พะยูงเต็มคันรถ คาดลักลอบนำออกจากพื้นที่