ลักลอบค้ายาเสพติด

ศุลกากรเซี่ยงไฮ้ พบการ ลักลอบค้ายาเสพติด ผ่านไปรษณีย์ ระบาดช่วงโควิด19

หลี่ชิง รองผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการลักลอบหนีศุลกากร สังกัดศุลกากรเซี่ยงไฮ้ ได้สืบสวนคดีลัก ลอบค้ายาเสพติด รวม 34 คดีนับตั้งแต่ต้นปี 2020