ลักลอบนำเข้า

กรมศุลกากรจับกุมเนื้อโค-กระบือแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 6 ล้านบาท

กรมศุลกากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจ สภ.เมืองอุดรธานี สามารถตรวจยึดเนื้อโค – กระบือแช่แข็ง รายใหญ่ที่ลักลอบนำเข้าภายในประเทศ โดยเลี่ยง พ.ร.บ.ศุลกากรได้ทั้งหมดกว่า 3 หมื่นกิโลกรัม มีมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท