ลัดดา ตั้งสุภาชัย

กองทุนสื่อฯ เปิดตัวงานวิจัยเฝ้าระวังสื่อ รับมือความรุนแรงในโลกไซเบอร์ ชี้ชัดต้องแก้ที่ต้นทาง ให้ปัญญาแก่ผู้รับสื่อ

กองทุนสื่อฯ เปิดตัวงานวิจัยเฝ้าระวังสื่อ ที่กระทรวงวัฒนธรรมนางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการกองทุนพัฒนา