ลั่นใครจะร้องเพลง “ใจสั่งมา” ให้คนฟัง

“เสก โลโซ” อ้อนคุมประพฤติเมืองคอนขออยู่นอกคุก

“เสก โลโซ” รายงานตัวกับ คุมประพฤติเมืองคอน เพื่อสอบสวนประวัติ เจ้าตัว ระบุ ให้อยู่นอกคุกจะมีประโยชน์มากกว่าในคุก ลั่นใครจะร้องเพลง “ใจสั่งมา” ให้คนฟัง