ลั่วหยาง

ถนนเมืองหลวงจีนโบราณ ถูกค้นพบใน ลั่วหยาง อายุเกือบ 2,000 ปี

ความเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี บริเวณแหล่งโบราณคดีนครหลวงโบราณ ลั่วหยาง มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ซึ่งถนนที่ถูกค้นพบเป็นถนนสายหลักเชื่อม