ลาก่อนพัทยา

หนุ่มโพสต์ ลาก่อนพัทยา เศรษฐกิจแย่ กลายเป็นเมืองร้าง

กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อหนุ่มโพสต์ ลาก่อนพัทยา กลับไปตั้งหลัก เศรษฐกิจแย่ พัทยาจากเมืองแสงสีเสียงกลับกลายเป็นเมืองร้าง