ลาดตะเวน

ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น “พลตรี” 3 นายทหาร

กองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น “พลตรี” 3 นายทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เครื่องบินตกที่แม่ฮ่องสอน