ลานกิจกรรม

พ่อเมืองหนองคาย ทุ่มงบปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงเป็นลานกิจกรรมให้ ปชช. – จุดชมวิวแม่น้ำโขง

ผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย ทุ่มงบประมาณ 19 ล้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือหายโศกและริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นลานกิจกรรมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด รวมถึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำโขง