ลานกีฬาพัฒน์ 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ลานกีฬาพัฒน์ 2”

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดลานกีฬาพัฒน์ 2 ลานกีฬาแห่งใหม่ใต้ทางด่วนศรีรัช ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ […]