ลานสกา

ผู้ประกอบการเทคอนกรีต ริมคลองท่าดี คีรีวง เริ่มเก็บของเตรียมรื้อถอนแล้ว

บรรยากาศที่บริเวณริมคลองท่าดี คีรีวง ผู้ประกอบการที่เทคอนกรีต เริ่มทยอยเก็บของที่นำมาจัดวางไว้ เพื่อเตรียมรื้อถอน ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันนับตั้งแต่วัน […]

แบบนี้ได้เหรอ! เทปูนรุกล้ำ คลองคีรีวง – ผู้ประกอบการอ้างน้ำหลาก

แชร์ว่อนภาพผู้ประกอบการเทปูนรุกล้ำ คลองท่าดี คีรีวง หมู่บ้านโอโซนนครศรีธรรมราช ล่าสุดผู้ว่าฯสั่งรื้อด่วน พร้อมตรวจสอบใครอนุญาตสร้าง