ลานเมรุพรหมทัต

จัดเต็ม รพ. พิมาย นำผู้สูงอายุเต้นเพลงปูหนีบอีปิ สร้างสีสันงานเที่ยวพิมาย

จัดเต็ม รพ. พิมาย นำผู้สูงอายุเต้น !! ที่บริเวณลานเมรุพรหมทัต เขตเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา