ลำเหมืองพญาคำ

กรมชลประทาน ขุดลอกเหมืองพญาคำ พร้อมส่งเครื่องสูบน้ำช่วยชาวดอยหล่อพ้นภัยแล้ง

กรมชลประทาน ขุดลอกเหมืองพญาคำเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้ว พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร

ชป.เดินหน้า ขุดลอก ลำเหมืองพญาคำ จ.เชียงใหม่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ลำเหมืองพญาคำ | นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม