ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กรมชลประทาน จัดสรรน้ำต้นทุนที่มีจำกัดให้ทั่วถึง เน้นอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักดันค่าความเค็ม

ปริมาณน้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าจัดสรรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

กรมชลฯ ลงพื้นที่ชี้แจงชาวนาบางบาล น้ำต้นทุนปีนี้มีน้อย ไม่เพียงพอให้ทำนาปรัง

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ชาวนาบางบาล สุดช้ำ รับน้ำแทนคนทั้งประเทศ แต่คนพื้นที่ไม่ได้อะไร เคราะห์ซ้ำฤดูแล้งชลประทานห้ามทำนา เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำต้นทุนน้อย ขอทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและใช้น้ำอย่างประหยัด

ลุ่มเจ้าพระยาแล้งนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย กรมชลประทาน ขอทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ พร้อมร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล […]

กรมชลฯ วอนลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำจำกัด ขอทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผน เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน ย้ำปริมาณน้ำต้นทุนลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้งนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันประหยัดและใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

ชป.ย้ำสถานการณ์น้ำใน อ่างเก็บน้ำ หลายแห่งมีน้ำน้อย วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

อ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ทั่วประเทศหลายแห่ง มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง