ลุ่มแม่น้ำยม

ขนของหนีน้ำ! ชาวบางพระหลวง ยังอ่วมน้ำท่วมสูงกว่า70ซ.ม.

จากสถานการณ์น้ำเหนือไหลหลากลงมาพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านริมคลองลุ่มแม่น้ำยมยังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วม ล่าสุด ระดับน้ำยังล้นตลิ่งเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่