ล่องแก่งโขดหิน

นักท่องเที่ยวแห่ล่องแพยางแก่งกึ๊ดช้างคึกคักรับฤดูร้อน

17 มี.ค.60 อากาศที่ร้อนอบอ้าวใน จ.เชียงใหม่ โดยในช่วงกลางวันมีอุณหภูมิสูงถึง 38 – 40 องศาเซลเซียส มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างช […]