ล่ามชาวไทย

สธ. ชี้แจงกรณี ล่ามชาวไทยเสียชีวิต ที่ซาอุดิอาระเบีย

กระทรวงสาธารณสุขแสดงความเสียใจกรณี ล่ามชาวไทยเสียชีวิต ประจำที่กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 59 ของประเทศ