ล้อมคอก

ล้อมคอกขนส่งชงดำเนินคดีรถโม่ปูนสวมทะเบียน-ต่างด้าวขับ

นายสตวัน มะโนเครื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย มอบหมายให้ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที […]