ล้อมคอกห้ามเข้า

ล้อมคอกเหล็กปิดกั้นทางเข้า-ออก (มีคลิป)

เจ้าของที่ดินใช้มาตราการเด็ดขาดหลังเจรจาขอเก็บค่าผ่านทางเข้าออกหมู่บ้าน ไม่สำเร็จ จึงสั่งลูกน้องอ๊อกเหล๊กล้อมปิดทางเข้าออกบ้าน ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ ติดตามรายงานจาก รัชตะ ไทยตระกูลพาณิช