วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

อัยการการสูงสุด ชี้เป็นบทเรียนคดี บอส อยู่วิทยา ยันอัยการมีอิสระพิจารณาคดี

บอส อยู่วิทยา — (5 พ.ย.63) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เปิดเผยถึง กรณีองค์กรอัยการถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” เป็น อัยการสูงสุด

1 ตุลาคม 2562 เว็บไซค์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการสูงสุด