วัคซีนกระตุ้น

ไทยเดินถูกทาง! หมอยง เผย ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนกระตุ้นที่ดียับยั้ง เดลต้า-โอมิครอนได้

หมอยง เผย ผลการให้วัคซีนเบื้องต้นในสูตรต่างๆ ที่กระตุ้นด้วย ไฟเซอร์ ชี้ เป็นวัคซีนกระตุ้นที่ดียับยั้งเดลต้าและโอมิครอนได้

หมอยง ประกาศรับอาสาสมัคร ฉีดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3 AZ หรือ mRNA เต็มโดส

หมอยงเปิดรับอาสาสัมครผู้ที่เคยรับวัคซีนสูตรไขว้ ฉีดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3 เลือกได้เป็น AZ หรือ mRNA (ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา) เต็มโดส