วัคซีนโควาซิน

วัคซีน “โควาซิน” สัญชาติอินเดีย เผยผลการทดลองระยะ 3 ต้านเชื้อเดลต้าได้ 65.2%

วัคซีนโควาซิน สัญชาติอินเดีย จากผลการทดลองระยะ 3 สามารถต้านเชื้อเดลต้าได้ 65.2% และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยโควิด-19 รุนแรงได้ถึง 93.4%