วัคซีนโควิดในคน

ไทยเปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน โควิด-19 เริ่มเข็มแรก เดือน ต.ค. นี้

การทดสอบวัคซีน โควิด-19 ในมนุษย์ จะเริ่มรับอาสาสมัครในเดือน ส.ค.- ก.ย. และจะฉีดเข็มแรกในมนุษย์ในเดือน ต.ค.นี้ การทดสอบนั้นจะทำทั้งหมด 3 ระยะ