วัดป่าวังศิลา

พระประดิษฐ์ วิเวกสุด กุฏิหลังโดดกลางป่า

พบวัดป่าวังศิลา ที่”พระประดิษฐ์”  จำวัด ปฏิบัติธรรมสุดวิเวก  กุฏิโดดเดี่ยวกลางป่า