วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สิ้นแล้ว หลวงตาละมัย จอมอาคมแห่งเมืองสองแคว สิริอายุ 90 ปี 70 พรรษา

หลวงตาละมัย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และอดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มรณภาพ