วัดสวนดอก

วัดสวนดอก เร่งแจ้งศิลปากร หลังพายุพัด ทองจังโกหุ้มองค์พระธาตุ ปลิวเสียหาย

วัดสวนดอก เร่งยื่นเรื่องศิลปากร ดำเนินการซ่อมแซม องค์พระเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ หลังโดนพายุฤดูร้อนโหมพัดนานกว่าครึ่งชั่วโมงจนแผ่นทองหลุด

วัดสวนดอก เชียงใหม่ จัดเวียนเทียนในวิหาร เพิ่มทางเลือกลดแออัด

วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวียนเทียนในวิหาร กระจายคนเพิ่มทางเลือกลดแออัดในเทศกาลเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา