วันครูแห่งชาติ

รู้จักความเป็นมาของ ‘วันครู’ 16 มกราคม วันสำคัญของของทุกปี

วันครูแห่งชาติ คือวันที่ลูกศิษย์ต่างจำได้ดีว่า เป็นวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งวันครู กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

“ประยุทธ์” ให้กำลังใจ “คุณครู”

“บิ๊กตู่” ส่งสาร “วันครู” ให้กำลังใจครูทั่วประเทศ มุ่งมั่นสอนเด็ก-เยาวชนเป็นคนดี ปรับตัวรับเปลี่ยนแปลงของโลก ช่วยพัฒนาประเทศชา […]