วันชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเช็ก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ออสเตรีย เนื่องใน วันชาติ

วันชาติ วันนี้ (26 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

จีน เตรียมจัดฉลองใหญ่ “วันชาติ” คุมเข้มความมั่นคงทุกด้าน จัดงานฉลอง 1 ต.ค.

ฝ่ายความมั่นคงจีน เตรียมจัดงานฉลอง 1 ต.ค. วันชาติ พร้อม ครบรอบ 70 ปี วันสถาปนาประเทศ ประกาศยกระดับ มาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้าน ล่วงหน้า 2 สัปดาห์