วิกฤตน้ำแล้ง

กรมชลประทาน จับมือทุกภาคส่วน ร่วมแก้วิกฤตน้ำแล้ง ยืนยันมีน้ำพออุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการแถลงข่าวประจำสัปดาห์