วิกฤติภัยแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยภัยแล้งทั่วประเทศ วอนประชาชนใช้น้ำตามแผน ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง

คมช.จับมือกรมชลประทาน ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง พร้อมวอนทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการแถลงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน