วินมอเตอร์ไซด์

ครม.ไฟเขียว! เยียวยาแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซด์ ใน 29 พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม รับคนละ 5,000-10,000 บาท

เยียวยาแท็กซี่  —- เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (หรือรถแท็กซี่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบใหม่จดทะเบียนรถจักยานยนต์สาธารณะ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์