วินัยร้ายแรง

คณะกรรมการฯ สอบวินัยเห็นชอบสั่งปลด “สุภัฒ” ออกจากราชการแล้ว

คืบหน้าผลการประชุมสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง นาย สุภัฒ ล่าสุดเห็นชอบสั่งปลด “สุภัฒ” ออกจากราชการแล้ว