วินิจฉัย

สนธิญา ร้องกกต.วินิจฉัย พรรณิการ์ แสดงความคิดเห็น ม.112 หลังถูกตัดสิทธิทางการเมือง

สนธิญา สวัสดี ร้องกกต.วินิจฉัย พรรณิการ์ วานิช กรอบห้ามยุ่งทางการเมือง หลังแสดงความคิดเห็นม.112 หลังถูกตัดสิทธิทางการเมือง

เมื่อ AI วินิจฉัยโรคมะเร็งได้แม่นยำกว่าแพทย์ผิวหนัง

เมื่อ AI วินิจฉัยโรคมะเร็งได้แม่นยำกว่าแพทย์ผิวหนัง เรารู้ดีว่าระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นฉลาดขนาดไหน เป็นระบบที่สามารถประมวลผลและทำงานได้เทียบเท่าม […]