วิวัฒนาการ

หมอธีระวัฒน์ เผยข้อมูลวิวัฒนาการไวรัสโคโรนา ก่อนมาเป็นโควิด19

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ หมอธีระวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เผยข้อมูลวิวัฒนาการไวรัสโคโรนา