วิศวกรรม

‘กรมศิลปากร’ เผยงานโครงสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าแล้ว 60%

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เผยงานโครงสร้างพระเมรุมาศในส่วนพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จ 60%