วิสามัญกิจการวุฒิสภา

วิปวุฒิสภามีมติเอกฉันท์! ต้องรับผิดชอบบัตรลงคะแนนตัวเอง-หากลืมต้องลุกแสดงตัว

ที่ประชุมวิปวุฒิสภามีมติเอกฉันท์ ให้สมาชิกสภาทุกคนรับผิดชอบบัตรลงคะแนนของตัวเอง หากลืมนำบัตรมา ต้องยืนแสดงตนและลงคะแนนด้วยวาจา เริ่ม 3 ก.พ.นี้