วีคซีน BGC

WHO เผย วัคซีน BCG ยังไม่มีหลักฐานผลการวิจัยว่าสามารถป้องกัน โควิด-19

รายงานสถานการณ์ประจำวันขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนบีซีจีเพื่อป้องกันโรค โควิด-19 เนื่องจากไม่มีหลักฐานรับรอง