วีรชนผู้เสียสละชีพ

จีน เปิดประวัติ 14 วีรชนผู้เสียสละชีพ สู้โควิด-19

จีน ได้มีการยกย่อง 14 บุคคลสำคัญที่เสียชีวิตในการต่อสู้กับโควิด-19 ให้เป็นวีรชนผู้สละชีพกลุ่มแรก