วุฒิสภาสหรัฐ

วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9-แสดงความยินดี ร.10

ที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านข้อมติเมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 กล่าวยกย่องและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงดำร […]