วุ่นทั้งสนามบินภูเก็ต

วุ่นทั้งสนามบินภูเก็ต เที่ยวบินดีเลย์ เหตุปิดรันเวย์ซ่อม

วุ่นทั้งสนามบินภูเก็ต เที่ยวบินดีเลย์ระนาว เหตุปิดรันเวย์ซ่อมรอยแตก  พรุ่งนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว