ศปค.

ศปค. ขอคนไทย งดเดินทาง ออกนอกจังหวัด ช่วงปีใหม่ 2564 ห่วงคุมโควิด19 ยาก

ศปค.สธ. มีมติขอคนไทย งดเดินทาง ออกนอกจังหวัด ในช่วงวันปีใหม่ 2564 หวั่นไวรัสโควิด19 แพร่ระบาด แนะให้อยู่กับครอบครัว