ศพที่13

ศพที่13! วิกฤตน้ำท่วมมัจจุราชคร่าชีวิตชาวบ้านลุ่มน้ำยม

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ขณะนี้ได้คร่าชีวิตชาวบ้านลุ่มแม่น้ำยมเป็นรายที่ 13 แล้ว