ศรัณย์ ซอโสตถิกุล

หนุ่ม ป.โทฟิสิกส์นิวเคลียร์คนแรกของไทยสมัครเป็นพลทหารเรือ (มีคลิป)

หนุ่มหน้าใสไฮโซนามสกุลชื่อดัง ใช้เวลาศึกษาปริญญาโทนานกว่า 10 ปีจากสาขาฟิสิกนิวเคลียร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา สมัครใจรับใช้ชาติสมัครเป็นทหารเรือ หวังนำความรู้ที่ได้พัฒนาวงการทหารเรือไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล